Så Mitt Romney er en forfulgt stakkel?

Så et udklip i en Berlinger i går på vej hjem i et fly – fik desværre ikke set, om hele artiklen eller kommentaren var andetsteds på siden. Men Henrik Fogh Rasmussen var i hvert fald citeret for, at når Mitt Romney blev portrætteret uflatterende, var det på grund af en presse, som var gal på den. Doven og venstredrejet mener jeg, var blandt de valgte ord.

Henrik Fogh Rasmussen har også i Børsen været ude med en kommentar under overskriften “Mediernes karaktermord på Mitt Romney.”

Jeg vil mene, at der ikke er nogen som helst karakter at myrde. Mitt Romney er uden sidestykke den kandidat i amerikansk politik, som har excelleret mest i at sige det, som tilhørerne mest vil høre – og det uanset, hvad han tidligere har ment om samme emne. Og han er den politiker, som har villet oplyse mindst om, hvad hans eventuelle præsident-tid vil indeholde af konkrete politiske tiltag. Eksempelvist er hans finansiering af de påtænkte skattelettelser for rige amerikanere uoplyst – og ved flere lejligheder har Romney direkte afvist at lægge tiltagene frem. Stem og se senere, hvad I får, synes at være parolen. En slags kontrakt-politik med den interessante variant, at underskriverne på kontrakten – vælgerne – ikke må se det med småt, før de har signeret med deres stemmer.

Alt det er galt nok. Men det værste er dog, at Mitt Romney – eller i hvert fald hans kampagne, omend det turde være det samme, når reklamespots’ne ender med, at Romney klart tilkendegiver, at han står inde for budskaberne – lyver stærkere end en hest kan rende.

Det er blevet noteret i den internationale presse – f.eks. i The Guardian: “Quite simply, the United States has never been witness to a presidential candidate, in modern American history, who lies as frequently, as flagrantly and as brazenly as Mitt Romney.”

På det seneste har Mitt Romney lagt navn til en TV kampagne, som på fuldstændigt uvederhæftigt grundlag hævder, at Præsident Obama vil afskaffe kravene om arbejde og uddannelse, som ellers er nødvendige for at få velfærdsydelser. Baggrunden er et politisk udspil om at være mere fleksibel i tilgangen til “waivers” for kravene til “Temporary Assistance for Needy Families” – faktisk et ønske om mindre ridige regler, som bl.a. er blevet fremført af republikanske senatorer.

Af teksten i udspillet fremgår det imidlertid aldeles direkte, at sådanne “waivers” ikke letter adgangen til midler, men alene kan bruges til at udvise fleksibilitet med det formål at gøre det mere effektivt at møde lovgivningens oprindelige formål: “As described below, however, HHS will only consider approving waivers relating to the work participation requirements that make changes intended to lead to more effective means of meeting the work goals of TANF.”

Efterfølgende har bl.a. Newt Gingrich på TV da også i floromvundne vendinger indrømmet, at der ikke er belæg for påstanden.

Så Mitt Romney’s kampagne lyver 100% klart – og ganske givet mod bedre vidende (hvis da ikke de er direkte dumme og ikke kan læse inden ad).

Så, kære Henrik Fogh Rasmussen – at pressen har taget denne her sag op (som i øvrigt kun er en af mange, hvor usandhederne er helt klare), handler ikke om, at den prøver at begå karaktermord. Pressen gør, hvad den bør: klarlægger, at en politiker, som prøver at blive præsident, accepterer brug af løgn i sin kampagne.

Image courtesy of Gage Skidmore on Flickr
 
This entry was posted in Blog, Dansk, Opstød, Politik/Politics and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.