Der er ytringsfrihed og ytringsfrihed. Eller?

D’herrer Pind og Messerschmidt har, såvidt jeg da husker, ikke været blandt dem, som stod længst tilbage i køen, dengang danske bladtegneres ret til ytringsfrihed skulle forsvares over for udfordringer fra arabiske lande. Det er der sådan set ikke noget problem i.

Men når en politolog fra universitetet udtaler sig – omend nogen vil sige med brug af lige lovligt kulørte metaforer – uenigt med lovforslag og dansk politik, som netop disse to politikere holder nært til deres hjerter, så virker det, som om ytringsfriheden pludseligt ikke skal stå øverst på listen over vigtige ting i det danske samfund. Så skal universitetet pludseligt lave et kodeks for, hvad dets ansatte må og ikke må sige i offentlighed.

Har vi ikke set den slags før? Den danske sydslesviger Karl Otto Meyer blev vist engang afskediget fra sin lærerstilling i Tyskland fordi han havde udtalt sig kritisk om genoprustningen efter krigen. Men – og her skulle Pind & Messerschmidt måske læse lidt på lektion – genindsat efter en retssag som han vandt.

Selvfølgeligt kan man ikke i et demokrati med grundlovssikret ytringsfrihed kræve indførsel af regler, som forhindrer offentligt ansatte – eller i øvrigt hvem som helst i øvrigt – i at udtale dette eller hint. Vi har, som det også blev fremført ad nauseam under tegningskrisen, et udmærket retssystem til at tage hånd om udtalelser, som falder uden for det acceptable i vort samfund. Og en lovgivning, som definerer, hvad der er og ikke er acceptabelt.

Det andet hedder i bedste fald berufsverbot. I værste fald den slags tyranni, som vi i vores del af verden- jo, også Pind og Messerschmidt – har travlt med at hylde befolkninger i Nordafrika og Mellemøsten med at have travlt med at demonstrere sig fri af.

Tak til rektor på Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen, for blankt at afvise kravet. Og til de to uheldige helte: Læs lidt på vilkårene i et samfund som vores. Og kom så gerne ind i kampen med politiske, lødige og grundlovs-respekterende argumenter i stedet for skældsord, øgennavne og tåbelige ytringsfriheds-begrænsninger.

Photo courtesy of riacale on Flickr.
This entry was posted in Dansk, Opstød and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.